Pomiar ruchu oka w trakcie badania MRI

System pomiarowy XY Oculometer MRI powstał przy współpracy naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza PAN oraz firmy Ober Consulting Poland. System ten jest wersją systemu JAZZ-novo Multisensor przeznaczoną do pomiaru ruchu oka podczas obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI). Ze względu na silne pole magnetyczne występujące w pomieszczeniu w którym zainstalowany jest aparatura MRI, nie jest możliwe zastosowanie standardowych systemów wykonanych z materiałów ferro-magnetycznych. System pomiarowy firmy Ober Consulting wykonany jest w całości z materiałów nie-ferromagnetycznych, a dane pomiarowe przekazywane są za pomocą łączy światłowodowych. System XY Oculometer MRI umożliwia synchronizację pomiaru ruchu oka z wynikami obrazowania rezonansem magnetycznym poprzez rejestrację impulsów skanowania z systemu MRI.

Przeznaczenie systemu

  1. Systemy MRI są zaprojektowane i przeznaczone wyłącznie do zastosowań badawczych.
  2. Systemy MRI nie są zaprojektowane i przeznaczone do zastosowań w celach diagnostycznych czy terapeutycznych.
  3. Systemy MRI nie są sprzedawane jako urządzenie medyczne w rozumieniu dyrektywy EU 93/42/EEC, Article 1, Sec 2 (a) (Unia Europejska), czy też w rozumieniu Federal Food Drug & Cosmetic (FD&C) Act, Chapter II, Sec 201 (h) (USA).
  4. Systemy MRI nie są zaaprobowane do wykorzystania jako komponent krytyczny w systemach podtrzymywania życia.
 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS