Dziedziny zastosowań i wpływ na zebezpieczenie przed zagrożeniami

Analiza możliwości systemu przeprowadzona z wykorzystaniem poprzednika systemu JAZZ-novo, systemem JAZZ, pokazała że system ten może zostać użyty do systematycznej detekcji specyficznych zachowań okoruchowych, które są bezpośrednio związane z bieżącym stanem zaangażowania świadomej uwagi. JAZZ-novo jest zaawansowanym psycho-fizjologicznym systemem pomiarowym, którego działanie jest kontrolowane przez kilka mikroprocesorów. Jest to system, który zwalnia badacza z konieczności zajmowania się technicznymi szczegółami pomiaru, co zazwyczaj wymaga zaangażowania przeszkolonego personelu technicznego w celu przygotowania i sprawdzenia działania systemu.

Technologia mikroprocesorowa zastosowana w systemie JAZZ-novo czyni zadania ustawiania i sprawdzania działania systemu pomiarowego, niewidocznymi dla eksperymentatora. Nie ma konieczności żadnego ustawiania, czy sprawdzania poprawności działania systemu. Jedynie, jeżeli jest to niezbędne, prosty eksperyment kalibracyjny na początku badania wymaga uczestnictwa prowadzącego badania.

Technologia zastosowana w systemie JAZZ-novo jest krokiem milowym w dziedzinie automatyzacji pomiarów psycho-fizjologicznych, których głównym celem jest monitorowanie zaangażowania świadomej uwagi operatora, jak i ogólnie rozumianej uwagi człowieka, która towarzyszy zaangażowaniu poznawczemu w czasie interakcji z otoczeniem.

Najważniejszym aspektem poznawania zaangażowania uwagi wzrokowej operatora jest możliwość obserwowania procesu uczenia się, który może przechodzić od prostego nabywania umiejętności opartej na interakcji, aż do skomplikowanego rozwiązywania nieoczekiwanej i nowej sytuacji, bazujące na posiadanej wiedzy. Uczenie się, nabywania umiejętności i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym to esencja interakcji operatora ze skomplikowanym system technicznym. Aby wymienić tylko klika z nich: pilot samolotu pasażerskiego, kapitan statku, anestezjologa na sali operacyjnej, a także zastosowania w dziedzinie wojskowego szkolenia i operacji. Ponadto należy również wspomnieć o poznawaniu procesów uczenia się dzieci, oraz mierzeniu indywidualnych różnic w procesie uczenia się, które decydują o sukcesie i porażce w szkole. System pomiarowy JAZZ-novo ma olbrzymi potencjał praktycznego zastosowania, dzięki prostocie obsługi, zaawansowanym algorytmom przetwarzania sygnałów i efektywnemu oprogramowaniu, a także dzięki minimalnej inwazyjności, co jest z pewnością najważniejszą cechą w przypadku zastosowań w rzeczywistych warunkach. Monitorowanie zachowania człowieka z użyciem systemu JAZZ-novo, nie zaburza procesu interakcji operatora z kontrolowanym otoczeniem, czy uczenia się z wykorzystaniem komputera.

Można przewidywać, że system pomiarowy JAZZ-novo oraz metodologia Kognitometri, opracowane na użytek badań nad współdzieleniem uwagi pilotów, zrewolucjonizuje w najbliższej przyszłości nasze rozumienie procesu uczenia się, a także pomoże w opracowaniu bardziej metod uczenia opartych bardziej na fizjologii i poznaniu. Cokolwiek możemy zrobić, wpierw musieliśmy się tego nauczyć.

Przeznaczenie systemu

  1. JAZZ-novo jest zaprojektowany i przeznaczony do zastosowań wyłącznie badawczych.
  2. JAZZ-novo nie jest zaprojektowany i przeznaczony do zastosowań w celach diagnostycznych czy terapeutycznych.
  3. JAZZ-novo nie jest sprzedawany jako urządzenie medyczne w rozumieniu dyrektywy EU 93/42/EEC, Article 1, Sec 2 (a) (Unia Europejska), czy też w rozumieniu Federal Food Drug & Cosmetic (FD&C) Act, Chapter II, Sec 201 (h) (USA).
  4. JAZZ-novo nie jest zaaprobowany do wykorzystania jako komponent krytyczny w systemach podtrzymywania życia.
 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS