Ober Consulting jest innowacyjną firmą zajmującą się opracowaniem wysokiej jakości sprzętu dla pomiaru czynności okoruchowej, a także tworzeniem jego nowych zastosowań. Dotyczą one m.in. dziedziny badania czynnika ludzkiego w lotnictwie wojskowym i cywilnym, a także nowych zastosowań badawczych w neurologii i rehabilitacji.

Ober Consulting prowadzi prace badawcze w dziedzinie nowych zastosowań pomiaru ruchu oka we współpracy z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.


Twój partner w nieinwazyjnym pomiarze ruchu oka


JAZZ-novo – mobilne rozwiązanie dla
całodobowej rejestracji ruchów oczu i głowy.
Zastosowania badawcze, synchronizacja z
pobudzeniem ekranowym i nagrywanie dźwięku.

Technologia pomiarowa do zastosowań poza-laboratoryjnych


Sakadometr - zintegrowany system
stymulacji wizualnej i pomiaru ruchu oka.

Pomiar ruchu oka
w trudnych warunkach.

Ober Consulting Sp. z o.o.
ul. Brzechwy 6 m 1, 60-195 Poznań,
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000190929
REGON: 004823810; NIP: 779-00-02-697; kapitał/ capital: 50 000,00 PLN


 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS