Oprogramowanie systemu Sakadometr

System Sakadometr pozwala na łatwe i szybkie zebranie czasów reakcji sakadycznej w najkrótszym fizjologicznie możliwym czasie (100 sakad w czasie 5 minut) przy minimalnym wpływie zmęczenia osoby badanej. Pomiar ruchu oka jest w pełni automatyczny i zsynchronizowany z prezentacją pobudzeń. Zadanie użytkownika systemu jest zredukowane do sprawdzenia poprawności umiejscowienia czujnika oraz przekazania osobie badanej instrukcji. Kalibracja ruchu oka bazuje na stałym odstępie kątowym pomiędzy celami oraz przeciwdziałanie odruchowi przedsionkowo-okoruchowemu (ang. VOR cancellation), co zapewnia iż mimowolne ruchy głowy nie wypływają na pozycję celu względem oczu (nie jest potrzebne unieruchamianie głowy).Wyniki badania, po skopiowaniu do komputera, mogą być przeanalizowane za pomoc zaawansowanej aplikacji LatencyMeter. Proces analizy danych jest w pełni zautomatyzowany, tak że użytkownik nie musi być ekspertem w zakresie badania i analizy ruchu oka. Wyniki (zarówno profile sakad jak i wyniki numeryczne) są wyświetlane w łatwiej do zrozumienia formie skumulowanych wykresów.Aplikacja LatencyMeter dostarcza wiele schematów wizualizacji danych: podstawowe wykresy skumulowanych profili sakad zarówno w domenie pozycji jak i prędkości ruchu oka oraz analizę latencji z wykorzystaniem histogramu. Zawiera również wizualizację na wykresie według modelu LATER (R.H.S. Carpenter). Dostępne opcje eksportu danych pozwalają na analizę danych w oprogramowaniu statystycznym preferowanym przez użytkownika. Format eksportowanych danych może być dostosowany do potrzeb za pomocą łatwego do opanowania języka skryptowego.

 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS