Oprogramowanie systemu Jazz-novo

Najważniejszą częścią analizy ruchu oka jest separacja trzech typów zmian w sygnale ruchu oka: sakad, „wolnych” ruchów oka oraz artefaktów. W dynamicznie zmieniającym się środowisku wizualnym, prędkość "wolnych" ruchów oka, zmiany spowodowane przemieszczeniem się czujnika względem oka oraz mrugnięcia mogą mieć właściwości zbliżone do ruchów sakadycznych, co utrudnia zadanie ich separacji. Oprogramowanie dostarczane z systemem Jazz-novo pomaga użytkownikowi w wykonaniu tego bardzo istotnego zadania analizy sygnału ruchu oka. Oryginalne dane z systemu Jazz-novo mogą zostać także wyeksportowane do pliku tekstowego w celu przeprowadzania analizy w wybranej aplikacji. W skład pakietu oprogramowania dostarczanego wraz z system JAZZ-novo wchodzą dwie aplikacje.

JazzRecorder - aplikacja do odbierania, zapisywania i wizualizacji danych napływających z systemu pomiarowego. Aplikacja JazzRecorder umożliwia zapis danych w postaci binarnej na dysku, a także udostępnia szereg modułów podglądu na bieżąco napływająych danych w postaci np. wykresów surowych sygnałów, pochylenia głowy na podstawie danych z akcelerometrów, pulsu na podstawie sygnałów pletyzmograficznych, czy odtwarzania sygnału audio rejestrowanego przez mikrofon.

JazzManager - jest aplikacją umożliwiającą przeglądanie uprzednio nagranych na dysku danych, z opcjami kopiowania wybranych sygnałów do innego pliku, eksportu danych do postaci tekstowej, etykietowania przebiegu sygnału, kalibracji oraz detekcji sakad w sygnale ruchu oczu.

 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS