Sakadometr - Zintegrowany Środowisko Badawcze

System Sakadometr został opracowany we współpracy pomiędzy zespołem Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, prowadzonym przez dr Jana Obera, oraz Prof. Roger Carpenterem z Wielkiej Brytanii. System ten, innowacja na skalę międzynarodową, łączy w sobie ostatnie osiągnięcia w zrozumieniu systemu neuronalnego kontrolującego ruchy oczu, ostatnie osiągnięcia w dziedzinie rozwoju technologii pomiaru ruchów oczu, a także zaawansowane technologie mikroelektroniki i przetwarzania sygnałów. System pozwala na przeprowadzenie ściśle ilościowej ewaluacji dynamiki sakad (latencji i prędkości) przy użyciu miniaturowego narzędzia pomiarowego. Ze względu na możliwość przeprowadzenia bardzo wielu powtórzeń pojedynczego testu w krótkim okresie czasu (ponad tysiąc na godzinę) oraz bardzo łatwą obsługę nawet dla nieprzeszkolonego personelu, system pozwala na przeprowadzenie bardzo precyzyjnych pomiarów badawczych.

WAŻNA INFORMACJA

  Dla odbiorców w USA:

 • Sakadometr Plus i Sakadometr Advanced zostały zakwalifikowane przez FDA (Food and Drug Administration) jako Urządzenie Medyczne Klasy II i są dostępne jedynie na zasadzie Rx co oznacza, że prawo Federalne USA ogranicza sprzedaż i zamawianie tych systemów wyłącznie przez osoby będące licencjonowanym "health care practitioner". Zgodnie z definicją FDA „Health care practitioner oznacza lekarza lub inną osobę, która zapewnia opiekę zdrowotną i na podstawie prawa stanowego jest licencjonowana do przepisywania leków lub urządzeń”.
 • Sakadometr Plus i Sakadometr Advanced mogą być sprzedawane w USA jako urządzenie zakwalifikowane wg. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm?ID=K152890
 • Konsekwencją zakwalifikowania do grupy urządzeń medycznych klasy II jest to, iż nie mogą one być wykorzystywane jako element krytyczny w systemach wspomagania życia.
 • Intended use (przewidywany zakres zastosowania) Sakadometru Plus i Sakadometru Advanced został określony następująco: Saccadometer jest urządzeniem, którego celem jest pomiar ruchu oka w trakcie obserwacji pobudzeń wzrokowych zmieniających swoje położenie skokowo w osi X oraz identyfikowanie na tej podstawie indywidualnych opóźnień czasu przemieszczenia oka w kierunku pobudzenia.
 • Indication for use (wskazania do użytkowania): Pomiar charakterystyki czasowej reakcji refiksacji sakkadycznej podczas obserwacji pobudzeń wzrokowych zmieniających swoje położenie w osi poziomej i identyfikacja na tej podstawie indywidualnych opóźnień ruchu oka skierowanego na pobudzenia.
 • Przedstawiony w referencjach spis piśmiennictwa (lista przykładowych publikacji) stanowi jedynie ilustrację potencjalnych zastosowań pomiaru reakcji sakkadycznej i nie stanowi dowodu na bezpieczeństwo i efektywność wykorzystywania w badaniach Sakadometeru.

  Dla odbiorców poza terenem USA:

 • Sakadometr jest uważany za urządzenie pomiarowe ogólnego zastosowania, którego celem jest pomiar indywidualnej charakterystyki czasowej refiksacji sakkadycznej podczas obserwacji pobudzeń zmieniających skokowo swoje położenie w osi poziomej.
 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS