System Blink-It

System Blink-It składa się z czujnika mrugnięć instalowanego na głowie użytkownika, połączonej z czujnikiem części kontrolno-nadawczej oraz z odbiornika mrugnięć podłączonego do komputera PC. Część osobista (czujnik) jest zasilana z baterii, co czyni system całkowicie bezpiecznym dla użytkownika. Wykryte mrugnięcia, z pomocą transmisji w podczerwieni (IrDA), są przesyłane do odbiornika. Odbiornik jest podłączony do komputera za pomocą portu szeregowego USB lub RS-232.

Na interfejs użytkownika systemu Blink-It po stronie komputera składają się trzy aplikacje. Podstawową jest Mrugopis, który pozwala na proste wprowadzanie tekstu za pomocą hierarchicznej tablicy liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i akcji kontrolnych. Bardziej zaawansowana kontrola komputera może zostać osiągnięta dzięki wykorzystaniu aplikacji MrugoMyszka, która pozwala użytkownikowi na kontrolę kursora myszki i wprowadzanie tekstu. Trzecia aplikacja, BlinkSwitch, umożliwia wykorzystanie systemu Blink-It jako przełącznika do emulowania wciśnięć sekwencji klawiszy w odpowiedzi na mrugnięcia. Pozwala to użytkownikowi na obsługę dowolnej, dostępnej na rynku aplikacji dla osób niepełnosprawnych.

 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS