Ogólne cechy systemu Saccadometer

System Saccadometer przeznaczony jest do wykonywania badań dynamiki oraz latencji szybkich ruchów oka (sakad). System mierzy ruchy oczu w osi poziomej z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Pobudzenie wzrokowe, służące stymulacji układu wzrokowego osoby badanej, jest wyświetlane za pomocą miniaturowych projektorów laserowych umieszczonych na płytce czołowej czujniku.

Zastosowane pobudzenie wzrokowe umożliwia wykonanie różnych testów ruchów szybkich oczu (sakad). Dla wszystkich testów możliwe jest wybranie liczby wykonywanych prób sakadycznych lub czasu trwania, stosownie do potrzeb badania. Wyniki testu (latencja sakadyczna, czas trwania sakady, prędkość maksymalna oraz uproszczony profil pozycji oka) zapisywane są w pamięci urządzenia w celu ich późniejszej analizy statystycznej. Rozmiar pamięci pozwala na zapisanie w przybliżeniu wyników 50 testów przy założeniu, iż każdy test zawiera około 100 prób sakadycznych. Rezultaty zapisane w pamięci urządzenia mogą następnie zostać przesłane do komputera za pomocą połączenia światłowodowego oraz USB w celu weryfikacji ich poprawności i analizy statystycznej.

Dodatkowo system Sakadometr pozwala na ciągły pomiar ruchu oka w osi poziomej z jednoczesną transmisją mierzonych wartości do komputera przy wykorzystaniu łącza światłowód-USB (w tym wypadku dane nie są zapisywane w pamięci urządzenia).

System Sakadometr dostępny jest w kilku wersjach opisanych poniżej.


Sakadometr Plus

Podstawowa wersja systemu Sakadometr wykonuje proste zadanie sakadycznego przeniesienia wzroku ze zrandomizowanym czasem i kierunkiem, dostarczając informacji o latencji i prędkości ruchu oka. Urządzenie jest wyposażone w trzy punkty pobudzenia umieszczone co 10º. Parametry sakad są wyświetlane na ekranie LCD podczas pomiaru i zapisywane w pamięci urządzenia w celu późniejszego transferu do komputera. W pamięci urządzenie mogą zostać zapisane wyniki nawet 100 badanych osób.

Dla klientów z USA:Sakadometr Advanced

Pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych testów takich jak: odruchowe, wolicjonalne, antysakadyczne oraz centralnie sterowane sakady z zastosowaniem paradygmatów gap (przerwy) oraz overlap (nakładania). Urządzenie wyposażone jest w dodatkowy zielony laser obok podstawowych trzech czerwonych.

Dla klientów z USA:Sakadometr Research

Wersja urządzenia wyposażona w 5 czerwonych celów rzutowanych za pomocą projekcji laserowej, rozstawionych co 10º, dająca możliwości randomizacji pozycji celu. Eksperymenty badawcze mogą być opracowane i przetestowane w wykorzystaniu dostarczonego oprogramowania na komputerze, a następnie zaprogramowane w Sakadometrze za pomocą karty pamięci. Ruch oka oraz stan pobudzeń jest zapisywany na karcie pamięci w celu późniejszej analizy.

Dla klientów z USA:
niedostępnyTapping pad

Podwójny czujnik dotykowy o niskim profilu i bezsiłowej aktywacji (ang. zero activation force) jest platformą do badań sprawności motorycznej. Tapping pad pozwala zarówno na wykonywanie badań wymagających udziału jednej jak i obydwu rąk. Nakładki modyfikujące na czujnik pozwalają na wykonywania testów nabywania sprawności motorycznej.


WAŻNA INFORMACJA

  Dla odbiorców w USA:

 • Sakadometr Plus i Sakadometr Advanced zostały zakwalifikowane przez FDA (Food and Drug Administration) jako Urządzenie Medyczne Klasy II i są dostępne jedynie na zasadzie Rx co oznacza, że prawo Federalne USA ogranicza sprzedaż i zamawianie tych systemów wyłącznie przez osoby będące licencjonowanym "health care practitioner". Zgodnie z definicją FDA „Health care practitioner oznacza lekarza lub inną osobę, która zapewnia opiekę zdrowotną i na podstawie prawa stanowego jest licencjonowana do przepisywania leków lub urządzeń”.
 • Sakadometr Plus i Sakadometr Advanced mogą być sprzedawane w USA jako urządzenie zakwalifikowane wg. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm?ID=K152890
 • Konsekwencją zakwalifikowania do grupy urządzeń medycznych klasy II jest to, iż nie mogą one być wykorzystywane jako element krytyczny w systemach wspomagania życia.
 • Intended use (przewidywany zakres zastosowania) Sakadometru Plus i Sakadometru Advanced został określony następująco: Saccadometer jest urządzeniem, którego celem jest pomiar ruchu oka w trakcie obserwacji pobudzeń wzrokowych zmieniających swoje położenie skokowo w osi X oraz identyfikowanie na tej podstawie indywidualnych opóźnień czasu przemieszczenia oka w kierunku pobudzenia.
 • Indication for use (wskazania do użytkowania): Pomiar charakterystyki czasowej reakcji refiksacji sakkadycznej podczas obserwacji pobudzeń wzrokowych zmieniających swoje położenie w osi poziomej i identyfikacja na tej podstawie indywidualnych opóźnień ruchu oka skierowanego na pobudzenia.
 • Przedstawiony w referencjach spis piśmiennictwa (lista przykładowych publikacji) stanowi jedynie ilustrację potencjalnych zastosowań pomiaru reakcji sakkadycznej i nie stanowi dowodu na bezpieczeństwo i efektywność wykorzystywania w badaniach Sakadometeru.

  Dla odbiorców poza terenem USA:

 • Sakadometr jest uważany za urządzenie pomiarowe ogólnego zastosowania, którego celem jest pomiar indywidualnej charakterystyki czasowej refiksacji sakkadycznej podczas obserwacji pobudzeń zmieniających skokowo swoje położenie w osi poziomej.
 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS