Cechy oraz opcje dodatkowe systemu JAZZ-novo

W stosunku do swojego poprzednika, systemu Jazz, system JAZZ-novo zawiera szereg ulepszeń, między innymi podwyższoną jakość sygnałów, poszerzoną modularność i elastyczność konfiguracji. Budowa czujnika pozycji oka została zoptymalizowana dla lepszej separacji ruchów oka w osi poziomej i pionowej. Do konstrukcji czujnika włączony został nowy montaż, który pozwala na zaadaptowanie nowego Czujnika o Zmiennej Geometrii (ang. Adjustable Geometry Sensor, AGS). Nowy czujnik AGS jest przeznaczony do rozszerzenia zastosowań systemu Jazz-novo do osób o atypowej „nie standardowej w sensie anatomicznym” relacji geometrycznej nasady nosa i oczodołu. Wymiary systemu Jazz-novo zostały zmniejszone poprzez integrację funkcji poprzednio umieszczonych w osobnych modułach. Umożliwiło to bezpośrednie zasilanie z portu USB.

Standardowa wersja systemu Jazz-novo zawiera następujące sygnały:

  • ruch oka w osi poziomej i pionowej (częstotliwość próbkowania 1 kHz)
  • pochylenie głowy w płaszczyźnie czołowej i bocznej (częstotliwość próbkowania 1 kHz)
  • pletyzmograf - całkowity poziom hemoglobiny i oksyhemoglobiny (częst. próbk. 500 Hz, długość fali świetlnej 650 i 910 nm)
  • mikrofon (częstotliwość próbkowania 8 kHz, 12 bitowa rozdzielczość)

W opcji standardowej (podstawowej) system komunikuje z komputerem za pomocą łącza światłowodowego (izolacja optyczna) oraz port USB. Opcja Standardowa systemu Jazz-novo może zostać poszerzona za pomocą następujących opcji.

Opcja Vestibulo

System Jazz-novo może zostać wyposażony w dwa jedno-osiowe żyroskopy, które służą do pomiaru prędkości kątowej obrotów głowy wokół osi pionowej i poziomej. Przekierowanie wzroku jest zazwyczaj połączone z odruchowym obrotem głowy w kierunku nowego punktu fiksacji wzroku. Żyroskopy mierzą absolutną wartość prędkości obrotu głowy, a poprzez istnienie Reakcji Przedsionkowo Okoruchowej, mogą zostać wykorzystane do kalibracji sygnałów ruchu oka. Opcja Vestibulo uzupełnia system o następujące sygnały:

  • prędkość obrotów głowy w osi poziomej (częst. próbk. 1 kHz, 12 bitowa rozdzielczość próbk., zakres pomiarowy ±300º/s)
  • prędkość obrotów głowy w osi pionowej (częst. próbk. 1 kHz, 12 bitowa rozdzielczość próbk., zakres pomiarowy ±300º/s)

Opcja autonomicznej rejestracji

System Jazz-novo może zostać także wykorzystany jako samodzielny system wyposażony w zasilaną z baterii jednostkę kontrolną z możliwością rejestracji danych na karcie pamięci flash (typu MMC). Spełnia w ten sposób funkcję analgoiczną do urządzenia Holterowskiego, pozwalając na całodzienną rejestrację aktywności ruchowej oka i głowy. Interakcja wizualna z normalnym środowiskiem, jak na przykład miejsce pracy czy klinika rehabilitacji neurologicznej, dostarcza najbardziej naturalnego pobudzenia wizualnego. Rejestrator danych jest wyposażony w automatyczne oznaczenie daty i czasu początku i końca rejestracji danych (zegar czasu rzeczywistego wraz z aktualną datą).

Opcja bezprzewodowa

Komplementarną do autonomicznej rejestracji jest opcja pomiaru telemetrycznego. Zapewnia ona transmisję danych za pomocą krótkodystansowego łącza radiowego na częstotliwości 2.4GHz. Jedną z możliwych aplikacji tej opcji jest ciągłe monitorowanie ruchów głowy i oczu badanej osoby, gdy ta może swobodnie poruszać się np. po pomieszczeniu kontrolnym.

Opcja kamery sceny

Badanie zachowania człowieka-operatora często wymaga poznania typu aktywności w odniesieniu do kontekstu sytuacyjnego w który w danej chwili zaangażowana jest uwaga operatora. W celu dokumentacji tego kontekstu, system Jazz-novo może zostać wyposażony w kamerę sceny, która rejestruje sygnał na karcie microSD.

Opcja Synchronic

System Jazz-novo z opcją Synchronic może wykonywać pomiar synchronicznie z zewnętrznym sygnałem wyzwalającym. Może także sam dostarczać sygnał synchronizacyjny niezbędny do wyzwalania równoległego pomiaru w innych systemach akwizycji danych fizjologicznych lub do synchronizacji pracy dwóch niezależnych systemów Jazz-novo.

 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS