Ober Consulting jest innowacyjną firmą zajmującą się opracowaniem wysokiej jakości sprzętu dla pomiaru czynności okoruchowej, a także tworzeniem jego nowych zastosowań. Dotyczą one m.in. dziedziny badania czynnika ludzkiego w lotnictwie wojskowym i cywilnym, a także nowych zastosowań badawczych w neurologii i rehabilitacji.

Ober Consulting prowadzi prace badawcze w dziedzinie nowych zastosowań pomiaru ruchu oka we współpracy z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.


Twój partner w nieinwazyjnym pomiarze ruchu oka


JAZZ-novo – mobilne rozwiązanie dla
całodobowej rejestracji ruchów oczu i głowy.
Zastosowania badawcze, synchronizacja z
pobudzeniem ekranowym i nagrywanie dźwięku.

Technologia pomiarowa do zastosowań poza-laboratoryjnych


Sakadometr - zintegrowany system
stymulacji wizualnej i pomiaru ruchu oka.

Pomiar ruchu oka
w trudnych warunkach.

 
created by Kuba Herczyński
W3C XHTML 1.0 W3C CSS